Câu đố về động vật:

Hòa bình ước muốn ngàn đời
Theo cánh chim trắng tung trời lượn bay
Là con gì?