Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Ai về Long Khánh, Đồng Nai
Ghé thăm dòng thác chảy xuôi một dòng?