Câu đố chân gì:

Chân gì nhảy cẫng khi vui
Khi buồn đứng lặng, biết nơi đi về