Câu đố về cây:

Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời
Lơ lửng giữa trời, mà đeo bị sỏi?