Câu đố về đồ vật:

Người ta ăn cá, ăn cơm
Tôi đây ăn bụi, sạch thơm cho người?