Câu đố về các loài động vật:

Con thì đi với nàng Loan
Đố ai, ai biết đấy là con chi?