Câu đố về thực vật và hoa quả:

Tự nhiên cắt khúc mà chôn
Bữa sau sống lại đẻ con từng bầy.
(Là cây gì?)