Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Khi nắng thì tôi bay lên
Gió đưa tôi đến mọi miền xa xôi.
Khi lạnh hạt đã nặng rồi
Tôi sà xuống đất về nơi cội nguồn.
(Là gì?)