Câu đố về đồ vật:

Cây suôn đuồn đuột
Trong ruột đen thui
Con nít lui cui
Dẫn đầu đè xuống?