Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Cũng là thân phận nữ nhi
Một lần nghỉ mát Vũng Tàu khó quên?