Câu đố về thức ăn:

Bánh em yêu quý nhi đồng
Tiệc vui bày biện đèn lồng rước trăng?