Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cây khô mọc rễ trên đầu
Sông sâu chẳng sợ, sợ cầu bắc ngang.
(Là cái gì?)