Câu đố về cây:

Cây gì tròn mắt ngó người
Non thì xanh mướt, chín thời vàng tươi?