Câu đố về các loại bánh:

Nhân tôm, bột lọc trắng ngần
Mà nghe chìm nổi tấm thân cánh bèo?
(Là bánh gì?)