Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Trách ai sao khéo vô tình 

 

Để đêm em ngủ một mình trong cung?