Câu đố cây gì:

Cây gì trái ngọt, vàng, thơm
Tên nghe ngỡ mãi không vươn thẳng mình?