Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Không có quả, không có cây
Thế nhưng đến mùa, hạt rụng, hạt rơi
Cỏ cây thấy rụng thì vui
Con người thấy rụng chui ngay vào nhà?

Đố là gì?