Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mọi đêm quen ở trên trời
Vui Trung Thu bạn rước tôi đi cùng.
(Là cái gì?)