Câu đố về đồ vật:

Lạ kỳ bạn chỉ một tai
Cái mặt dài dài nhưng giọng dễ thương?