Câu đố về thực vật và hoa quả:

Cây gì mang dáng quê hương
Thân chia từng đốt rợp đường em đi.
Mầm non dành tặng thiếu nhi
Gắn vào huy hiệu, em ghi tạc lòng.
(Là cây gì?)