Câu đố về thực vật:

Cả nhà cùng bé tí ti
Mẹ áo xanh sẫm con thi áo vàng
Hương thơm thoang thoảng dịu dàng
Ngậm ngùi Chức Nữ nhớ chàng Ngưu Lang
Là hoa gì?