Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu nước biếc non xanh
Nội dân Lạc Việt quây quần thuở xưa?