Câu đố về thực vật và hoa quả:

Cây gì lá nhỏ cánh mềm
Hoa như đốm lửa thắp bên vườn nhà.
Hè về cây đỏ rực hoa
Sang thu quả chín như là sơn son?
(Là cây gì?)