Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Đi thì không sao
Đứng thì ngã nhào
Hễ mà đạp nó
Nó chạy ào ào.
(Là cái gì?)