Câu đố về cây:

Cây gì lá mọc um tùm
Hạt như đôi mắt em nhìn tròn xoe?