Câu đố về đồ vật:

Sống thì mực thước xưa nay
Đứng, đi chính xác từng giây, từng giờ?