Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê em thành phố ngàn hoa
Đồi thông vi vút, “thở than” đêm ngày?