Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có lắm mỏ than
Công nhân tấp nập, tàu hàng vào ra?