Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có biển Sa Huỳnh
Di tích Sơn Mỹ, cổ thành Châu Sa?