Tên tôi thì ở trên trời,
Sống trên mặt đất một thời xa xăm,
Khủng khiếp kì dị tiếng tăm,
Ghi dấu khảo cổ tháng năm không mời

Tên tôi thì ở trên trời, Sống trên mặt đất một thời xa xăm,