Câu đố về hoa:

Hoa gì xanh sắc biếc vàng
Yêu em muôn dặm đường dài tìm nhau?