Câu đố về thực vật, hoa quả:

Cây gì chỉ có một hoa
Quanh năm kết trái nõn nà vàng thơm
Lá to, che rợp góc sân
Xum xuê con cháu, quây quần bên nhau?
(Là cây gì?)