Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa sinh ra quả hẳn hoi
Quả thành củ, xuống ngủ vùi đất sâu
Hạt bùi, béo ngậy, thơm lâu
Ai ăn cũng phải gật đầu ngợi khen.
(Là củ gì?)