Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Họ Trương sau đuổi họ Hoàng
“Hùm Xám Yên Thế” tên gì hỡi em?