Câu đố hoa gì:

Hoa gì quay hướng mặt trời
Trông như tô nắng ngời ngời sắc hương?