Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì tên thắm loài hoa
Quanh năm bồi đắp phù sa ngọt lành?

Đố là sông gì?