Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì lơ lửng giữa trời
Miền Tây sông nước sớm trưa đi về?