Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Một phen quét sạch quân Đường
Nổi danh Bố Cái Đại Vương thuở nào
Tiếc thay mệnh bạc, tài cao
Giang san đành phải rơi vào ngoại bang.
(Là ai?)