Câu đố về các loài động vật:

Trông xa tưởng là mèo
Lại gần hóa ra chim
Ban ngày ngủ lim dim
Ban đêm đi lùng chuột?