Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Xanh cây, xanh lá, xanh trời
Núi gì dấy nghĩa mười năm diệt thù?