Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Không hỏi thì cứ nằm co
Hỏi thì làm thức cho bò nó ăn.
(Là chữ gì?)