Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo gì nặng gánh hai vai
Một vai Hà Tĩnh, một vai Quảng Bình