Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Bạch Đằng, Nam Hán thua to
Nhớ ơn, dân tộc phụng thờ nơi đâu?