Câu đố về thực vật và hoa quả:

Quả gì năm múi năm khe?
Quả gì nứt nẻ như đe lò rèn?
Quả gì kẻ ước người ao?
Quả gì chín đỏ như sao trên trời?
Quả gì ăn đủ năm mùi?
Quả gì bé nhỏ có người ngồi trong?
Quả gì một bụng tôm rong?
Quả gì cùi trắng nước trong rõ ràng?
Quả gì lơ lửng trên giàn?
Quả gì lăn lóc giữa đàng cái đi?
Quả gì da nó xù xì?
Quả gì chua xót mùa hè đó ai?
Quả gì ở tận trên trời?
Quả gì ta để ta chơi trong nhà?
Quả gì thờ mẹ kính cha?
Quả gì đem đến tận nhà đón dâu?
(Là những quả gì?)


Quả khế năm múi năm khe
Quả na nứt nẻ như đe lò rèn.
Hạt lúa kẻ ước người ao
Quả hồng chín đỏ, như sao trên trời..
Quả lê ăn đủ năm mùi
Trứng gà bé nhỏ có người ngồi trong
Quả bóng một bụng tôm rong
Quả dừa cùi trắng nước trong rõ ràng.
Quả bầu lơ lửng trên giàn
Quả dưa lăn lóc giữa đàng cái đi.
Quả mít da nó xù xì
Quả chanh chua xót mùa hè đó ai
Đào tiên ở tận trên trời
Phật thủ ta để ta chơi trong nhà.
Nải chuối thờ mẹ kính cha
Buồng cau đem đến tận nhà đón dâu