Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Lá gì không mọc trên cành
Không mang ra nắng, chỉ dành thở thôi?