Câu đố về động vật:

Gà gì rất giỏi song phi?
Gà gì ăn sẵn, chẳng biết đi kiếm mồi?
Gà gì nhỏ, mắn nhất đời?
Gà gì ngộc nghệch sánh người ngây ngô?
Gà gì quan hầu cung vua?
Gà gì tên "cẳng", tuổi vừa thiếu niên?
Gà gì gọi bình minh lên?
Gà gì hoang dã ở trên non ngàn?
(Là những loại gà gì?)