Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào bô lão khắp nơi
Về dự Hội nghị Diên Hồng chống Nguyên