Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào núi thẳm, rừng xa
Bác đã vạch đường đánh Nhật, đuổi Tây?