Chỉnh tề áo trắng không viền,
Không ca vát, mặc áo đen khoác ngoài,
Trên cành hót thật vui ta,
Báo tin khác đến ai ai cũng mừng.

Chỉnh tề áo trắng không viền, Không ca vát, mặc áo đen khoác ngoài, Trên cành hót thật vui ta, Báo tin khác đến ai ai cũng mừng.