Câu đố về vật dụng:

Con gì đứng lại chết ngay
Quay thì còn sống, vui say với người
Là con gì?